Zaměstnanci opět v dozorčích radách

Zaměstnanci opět v dozorčích radách

Novela zákona o  obchodních korporacích znovuzavádí právo zaměstnanců na zastoupení v dozorčích radách společností, zrušené k 31.12.2013 (s výjimkou dozorčích rad státních podniků).

Po řadě pozměňovacích návrhů byla novela schválena ve znění stanovujícím povinnost mítjednu třetinu dozorčí rady volenou zaměstnanci u společností s více než 500 zaměstnancivpracovním poměru a s tím související povinnost mít počet členů dozorčí rady dělitelný třemi.

Novela je účinná od 14. ledna 2017 a společnosti,kterých se dotýká, mají povinnost uvést ujednání stanov a složení dozorčí rady do souladu se zákonem do dvou let od tohoto data.