Nezbytnou cestu k nemovité věci soud nezřídí, pokud vlastník odmítl férové smluvní řešení nabízené sousedem

Nezbytnou cestu k nemovité věci soud nezřídí, pokud vlastník odmítl férové smluvní řešení nabízené sousedem

Dle § 1029 občanského zákoníku může vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, požádat soud, aby mu zřídil tzv. nezbytnou cestu přes sousední pozemek. Soud nepovolí nezbytnou cestu zejména tehdy, způsobil-li si vlastník nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti či úmyslně nebo přistup nelze zajistit jinak. Soud nezbytnou cestu dle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 4690/2017 ze dne 24.4.2018 nezřídí ani za situace, kdy žadatel o povolení nezbytné cesty vůbec nestojí o zajištění přístupu na základě nájemní či jiné obligační smlouvy, nebo nemá zájem o odkup příslušné části sousedního pozemku (který by mohl sloužit k přístupu) za tržní cenu, nebo nemá zájem o zřízení služebnosti za tržní cenu.