Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve věci a nelze se proti němu samostatně odvolat

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve věci a nelze se proti němu samostatně odvolat

Ministerstvo životního prostředí vydalo k žádosti o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu nesouhlasné závazné stanovisko. Z hlediska stavebního zákona není verdikt ministerstva rozhodnutím ve věci samé a nelze se proti němu samostatně odvolat. Je možné pouze podat podnět k přezkumu. Stavebník i v této situaci může požádat o územní rozhodnutí (stavební povolení). To však pravděpodobně nebude vyřízeno kladně. Proti tomu se však již může odvolat. Zároveň může podat novou žádost o vynětí ze zemědělského půdního fondu s menší výměrou, komentoval právník Bystrík Bugan z advokátní kanceláře Bugan Legal.

https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/stat-zarizl-plany-na-obri-sklad-daimleru-u-prahy-1359049