Insolvenční soud povolil první mimořádné moratorium

Insolvenční soud povolil první mimořádné moratorium

„Mimořádné moratorium zavedené v Lex Covid se proti takzvanému standardnímu moratoriu liší tím, že není nutný souhlas věřitelů,“ komentoval advokát Bystrík Bugan z právní kanceláře Bugan Legal. Neplatí běhěm něj ani zákaz započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele. Dlužník bude moct hradit závazky bezprostředně související se zachováním provozu svého podnikání, což nebude považováno za zvýhodňování ostatních věřitelů.

Návrh na jeho povolení nemusí obsahovat výši závazků a přehled o majetku, z údajů stačí do formuláře na webu Ministerstva spravedlnosti ČR uvést pouze počet zaměstnanců a výši obratu za poslední účetní období.

https://www.e15.cz/koronahelpdesk-e15/starlife-olympionika-zmelika-je-v-mimoradne-ochrane-pred-veriteli-firmu-ma-v-zastave-kellner-1369362