Bude k převodu ochranné známky obchodní korporace potřebný souhlas valné hromady?

Bude k převodu ochranné známky obchodní korporace potřebný souhlas valné hromady?

Převod závodu (nebo jeho části) s.r.o. nebo a.s. vyžaduje dle zákona o obchodních korporacích (ZOK) souhlas valné hromady. V této souvislosti je nutné upozornit na novelu ZOK účinnou od 1.1.2021, která zavádí souhlas valné hromady i pro případy, kdy dochází k převodu (nebo zástavě) “takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti“. Ochrannou známku, která obsahuje logo produktů / služeb obchodní korporace, za takovou část jmění považovat lze a od 1.1.2021 bude její převod vyžadovat souhlas valné hromady.