Neoprávněný zásah do pověsti právnické osoby

Neoprávněný zásah do pověsti právnické osoby

Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 23 Cdo 5145/2017 ze dne 19. 6. 2018 dospěl k závěru, že i když současný občanský zákoník používá jen pojem pověst právnické osoby (oproti předchozímu zákonnému pojmu dobrá pověst), obsah tohoto pojmu je totožný. Pověst buduje právnická osoba od okamžiku svého vzniku a právo na ochranu pověsti právnické osoby má povahu osobního práva. Text požadované omluvy za zásah do pověsti právnické osoby může být formulován tak, aby vystihl podstatu závadného jednání a nemusí obsahovat doslovnou citaci jednotlivých tvrzení, která se právnické osoby dotýkají.