Pokud člen orgánu obchodní korporace odstoupí ze své funkce v nevhodné době, je povinen uhradit tím způsobenou újmu

Pokud člen orgánu obchodní korporace odstoupí ze své funkce v nevhodné době, je povinen uhradit tím způsobenou újmu

Podle § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích člen orgánu obchodní korporace nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Způsobuje tedy takové odstoupení neplatnost a člen orgánu obchodní korporace je povinen i nadále funkci vykonávat? Nikoliv. Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí sp. zn. 7 Cmo 204/2016 ze dne 4. 10. 2017 dospěl k závěru, že pokud jednatel společnosti odstoupil ze své funkce v nevhodné době „…nezakládá to neplatnost jeho odstoupení, ale pouze jeho povinnost k náhradě tím způsobené újmy.