I když držitel neprokáže oprávněnou držbu nemovitosti po dobu 20 let, po 1.1.2019 ji bude moct vydržet

I když držitel neprokáže oprávněnou držbu nemovitosti po dobu 20 let, po 1.1.2019 ji bude moct vydržet

K 1.1.2019 sice nedochází k novelizaci občanského zákoníku, bude však možné nově využít institutu tzv. mimořádného vydržení u nemovitých věcí. Po uplynutí držby v trvání 20 let tak držitel nemovitosti bude moct nemovitost mimořádně vydržet (nabýt k ní vlastnické právo), i když neprokáže její oprávněnou držbu. Nesmí se mu však prokázat jeho nepoctivý úmysl. Doba 20 let je dvakrát delší než standardní vydržecí doba u nemovitostí v trvání 10 let a byla stanovena v tomto rozsahu z důvodu větší právní jistoty. Dle důvodové zprávy k občanskému zákoníku byl tento právní institut zaveden proto, aby “s jeho pomocí bylo možné poskytnout ochranu faktickým stavům, jejichž základ je sice pochybný nebo sporný, ale kde tvrzené nebo domnělé vlastnictví trvá značně dlouhou dobu.” Pro úplnost je třeba zmínit, že tzv. mimořádné vydržení je od 1.1.2016 možné využít i u movitých věcí, a to po uplynutí jejich držby v délce 6 let.