Odstoupení z funkce člena voleného orgánu korporace v nevhodné době je porušením péče řádného hospodáře

Odstoupení z funkce člena voleného orgánu korporace v nevhodné době je porušením péče řádného hospodáře

Dle § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích může člen orgánu obchodní korporace ze své funkce odstoupit, ne však v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Nejvyšší soud ČR se ve svém rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3367/2018 ze dne 20. 11. 2019 zabýval posouzením, jaké důsledky má odstoupení z funkce v nevhodné době. Dospěl k závěru, že takové odstoupení není neplatné (jak dovodil nesprávně Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí sp. zn. 14 Cmo 412/2017). Tohle zákonné ustanovení má primárně ochránit obchodní korporaci před situací, kdy člen orgánu ukončí funkci nečekaně, aniž by dal společnosti přiměřený čas k tomu, aby si za něj mohla najít adekvátní náhradu. Porušení zákazu odstoupit z funkce člena (voleného) orgánu v době pro obchodní korporaci nevhodné je však dle Nejvyššího soudu porušením povinnosti péče řádného hospodáře člena (voleného) orgánu, a zásadně má proto za následek vznik povinnosti k náhradě újmy vzniklé obchodní korporaci odstoupením v nevhodné době.