Kdy je v soudním řízení potřebný překlad listiny v cizím jazyce

Kdy je v soudním řízení potřebný překlad listiny v cizím jazyce

Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 16. 3. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1656/2015, dospěl k závěru, že důkaz listinou v cizím jazyce, jejíž obsah je soudu srozumitelný, lze provést i bez překladu do českého jazyka. Překlad by byl nutný pouze tehdy, pokud by jeden z účastníků soudního řízení namítl, že s obsahem listiny, jak byl soudem sdělen, popřípadě přečten, nesouhlasí. Pokud by vznesl takovou nesouhlasnou námitku a bude trvat na překladu listiny do českého jazyka, je na soudu, aby zajistil překlad do českého jazyka i tehdy, nemá-li soud o obsahu listiny pochybnosti.