Vyžaduje souhlas s umístěním sídla v nemovitosti podpisy obou manželů?

Vyžaduje souhlas s umístěním sídla v nemovitosti podpisy obou manželů?

Podle § 714 občanského zákoníku v záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého. Souhlas s umístěním sídla v nemovitosti patřící do společného jmění manželů (SJM) nelze dle soudů považovat za běžnou záležitost. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 629/2019, ze dne 25. 11. 2020, je však platný i souhlas učiněný pouze jedním z manželů, nenamítl-li jeho neplatnost druhý z manželů. Jde o případ tzv. relativní neplatnosti právního jednání, která je stanovena na ochranu zájmu určité osoby, a proto jen ta může vznést námitku jeho neplatnosti. Je však potřeba myslet i na to, že vznést námitku neplatnosti lze až 3 roky od momentu, kdy se druhý (opomenutý) manžel o souhlasu podepsaném pouze jedním z manželů dozvěděl, následně se toto právo promlčí.