Nové negativní důsledky nezapsání do evidence skutečných majitelů

Nové negativní důsledky nezapsání do evidence skutečných majitelů

Dne 1. 6. 2021 nabyde účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který přináší nové sankce pro případy, kdy skutečný majitel nebude zapsán v evidenci. Kromě peněžní sankce až do výše 500.000 Kč pro samotnou společnost má nezapsání i další negativní dopady. Nebude-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí mu společnost vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích. Nebude-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí při rozhodování valné hromady společnosti vykonávat hlasovací práva. V případě jediného společníka bude dle nového zákona výslovně možné se dovolat neplatnosti takového rozhodnutí v případě jeho hlasování přes výše uvedený zákaz. V případě rozhodnutí valné hromady by bylo možné se dovolat neplatnosti podle obecných principů.