Soud přiznal nemajetkovou újmu za zastínění nepovolenou stavbou souseda

Soud přiznal nemajetkovou újmu za zastínění nepovolenou stavbou souseda

Soused postavil svůj dům v rozporu se stavebními předpisy tak, že se celou jižní stranou domu nachází před domem žalobce, převyšuje jej a jsou v ní umístěna okna směřující k oknům domu žalobce. Žalobce požadoval od souseda náhradu nemajetkové újmy za to, že jeho soused zřídil stavbu na svém pozemku bez stavebního povolení a v rozporu s přímým zákazem stavebního úřadu i soudu úmyslně porušil důležitou právní povinnost, jež má svůj přesah do práva soukromého. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 1131/2019 potvrdil jako přiměřenou náhradu nemajetkové újmy sumu 500.000 Kč. Přiznaná náhrada se skládá z částky 200.000,- Kč za zásah do soukromí žalobce (z oken domu souseda se nabízí pohledy do žalobcova soukromí a došlo ke ztrátě slunečního svitu v domě žalobce) a částky 300.000,- Kč za to, že mu soused vyvolal dlouhodobý stres a pocity frustrace a osobního neštěstí z neefektivity postupu orgánů veřejné moci. Co se týče první přiznané částky, ta nemusí být dle soudů definitivní, záleží od toho, jak dlouho bude zásah do soukromí žalobce trvat.