Může realitní zprostředkovatel požadovat smluvní pokutu za neuzavření kupní smlouvy?

Může realitní zprostředkovatel požadovat smluvní pokutu za neuzavření kupní smlouvy?

Dle § 14 zákona č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování nelze ve smlouvě o zprostředkování prodeje nemovitostí se spotřebiteli sjednat povinnost zájemce uzavřít kupní smlouvu. Dle soudní judikatury neuzavření smlouvy se třetí osobou nemůže být v rámci zprostředkovatelské smlouvy sankcionováno a jakákoliv ujednání v rámci rezervačních či obdobných smluv zakládající právo realitního makléře na smluvní pokutu za to, že zájemce o koupi (příp. prodávající) nedodrží smluvní závazek uzavřít s prodávajícím (zájemcem) kupní smlouvu, jsou absolutně neplatná. Realitní makléř nemůže mít platný nárok na smluvní pokutu i z toho důvodu, že povinnost uzavřít kupní smlouvu a smluvní pokuta tento závazek zajišťující může být sjednána pouze pro osoby ve vzájemném postavení smluvních stran kupní smlouvy, tj. pouze ve prospěch prodávajícího nebo zájemce. Tyto závěry nedávno potvrdil i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 33 Cdo 1507/2022 ze dne 13. června 2023.